Свържи се с нас:
0888002295

ДОСТАВКА

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес или до офис на Спиди или Еконт. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Потребителят може да получи поръчаната стока и в магазин Credo, гр София 1000, ул. Георги С. Раковски №159, за целта като адрес за доставка, въведете адреса на магазина: гр София 1000, ул. Георги С. Раковски №159
 2. Потребителят има право на преглед и тест преди заплащането на стоката при доставка с наложен платеж на територията на Република България.
 3. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 3 (три) работни дни (за територията на Република България) на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден. За Поръчки, на стойност по-голяма от 150,00 (сто и петдесет) лева, доставката е безплатна. Цената и условията за доставка извън територията на Република България се уточняват допълнително. При въпроси пишете на адрес [email protected] 
 4. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 5. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 6. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
 7. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

I. Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

 1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
 2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
 4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

II. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи своето запитване на телефон: +359 888 002295 всеки ден от 11:00 до 18:00 ч. или на email: [email protected]

Сравнение на продукти